• Missie en Visie CJVV

  Missie: CJVV biedt als familieclub haar leden plezier én de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen als voetballer en mens in een inclusieve, veilige, gezonde en warme (prestatie)omgeving, stevig en duurzaam verankerd in de Amersfoortse samenleving.

  Voetbal heeft de kracht om het beste in mensen naar boven te halen. Hierbij willen we de optimale opleiding bieden voor alle niveaus. Voetbal is meer dan alleen het spel. Voetbal ontwikkelt mensen, vergroot de leefbaarheid en stimuleert participatie en integratie in de samenleving.

  Voetbal is een prachtig bindmiddel voor een sterke en hechte samenleving. Er is dus veel meer te winnen dan de wedstrijd. We kunnen ook winnen in gezamenlijke kracht, begrip, sportiviteit, gezondheid en voetbalplezier.

  We zien het als onze taak om het voetbal aantrekkelijk, gezond, veilig, toegankelijk en plezierig te maken (en te houden) voor zo veel mogelijk mensen op elk eigen niveau. Waarbij alle leden zich gezien en op hun gemak voelen.

  CJVV is een ontmoetingsplaats waar prestatie en gezelligheid hand in hand gaan, waar normen en waarden gelden en waar iedereen respect heeft voor elkaar, zowel binnen als buiten het voetbalveld. Dit alles vormt tevens de basis voor de maatschappelijke functie van onze vereniging.

 • Leden en Diensten

  Bij CJVV gaan presteren en plezier in de voetbalsport hand in hand. De eerste elftallen hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd en senioren, op het gebied van prestaties, maar zeker ook op het gebied van teamgeest. De aantrekkingskracht en uitstraling van de eerste teams is dusdanig belangrijk voor de hele vereniging dat wij ieder jaar actief inzetten op passende trainers en faciliteiten met eigen teambudgetten. Wij blijven te allen tijde een amateurclub die haar spelers niet betaald.

  Onze jeugdleden zijn letterlijk onze toekomst. Wij besteden veel aandacht aan onze jeugd en werken ieder jaar naar een steeds betere jeugdopleiding. Daarom vinden wij het belangrijk om te investeren in onze jeugd, jeugdtrainers, leiders, begeleiders en scheidsrechters. Gediplomeerde trainers en scheidsrechters zijn daarvoor belangrijk en daarvoor bieden wij dan ook de mogelijkheden aan onze vrijwilligers om cursussen en opleidingen te volgen. Wij leiden onze jeugdspelers op tot goede en waardevolle senioren.

  Een andere belangrijke pijler binnen onze vereniging is het dames- en meisjesvoetbal. Het enthousiasme en de toestroom van meisjes is groot en dat moet gekoesterd worden. Verder zorgen we voor voldoende ruimte voor G-voetbal, Life Goals en recreanten waarbij het aantal recreanten niet de benodigde trainingsruimte voor de KNVB-competitiespelers kan innemen.

  We beschikken over een accommodatie, waar zowel wedstrijd- als trainingsfaciliteiten op dusdanige wijze geregeld zijn dat we onze doelstelling qua voetbalprestaties kunnen halen. Het onderhoud van onze accommodatie is een verantwoordelijkheid van onze vereniging. Om de accommodatie in een goede staat te behouden voeren we zelfwerkzaamheid uit met inzet van onze vrijwilligers die zorg dragen voor enerzijds kwalitatief goed werk en anderzijds voor financiële ontlasting.

  Lees meer

  Wil je de statuten of regelemennten inzien dan zijn deze hier te vinden: