• Romkje Bosma

 • Vertrouwens contactpersonen

  Wij willen een voetbalvereniging zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Toch kan het gebeuren dat iemand dat anders ervaart. Dit is ongewenst gedrag en dat willen we stoppen. Als jij ongewenst gedrag ervaart, willen wij dat als club weten zodat we jou daarbij kunnen ondersteunen.

  Er zijn verschillende vormen van ongewenst gedrag, waaronder pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging en gewelddadig gedrag. Maar je kunt ook problemen ervaren waardoor je niet kunt zijn wie je bent, of je kunt je buitengesloten voelen.

  Je kunt zelf met ongewenst gedrag te maken krijgen, maar je kunt het ook bij iemand anders zien gebeuren: bijvoorbeeld als coach, trainer, begeleider, medesporter of ouder. We vragen je in die situatie om contact te leggen met een van onze Vertrouwenscontactpersonen (VCP). Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn coaches, trainers en begeleiders zelfs verplicht om dit te doen.

 • Dik van Leeuwen

 • Wat doet de VCP?

  De VCP zal naar jouw verhaal luisteren en samen met jou kijken wat verdere stappen kunnen zijn. Soms is iets op te lossen binnen de vereniging en in sommige gevallen is het verstandig om er andere deskundigen bij te betrekken. Dit zal altijd in overleg met de melder gebeuren. De VCP is onafhankelijk en jij blijft anoniem.

 • Wie zijn de VCP?

  Het bestuur van voetbalvereniging CJVV heeft Romkje Bosma en Dik van Leeuwen bereid gevonden de functie van vertrouwenscontactpersoon te vervullen.

  Romkje Bosma en Dik van Leeuwen zijn voor bovengenoemde zaken te bereiken via vertrouwenscontactpersoon@cjvv.nl

 • Hoe gaat dat in zijn werk?

  De vertrouwenscontactpersoon bespreekt met de melder wat diegene graag zou willen zien gebeuren.
  De vertrouwenscontactpersoon informeert de melder over mogelijke vervolgstappen.
  Daarnaast verzorgt de vertrouwenscontactpersoon de procesbegeleiding en adviseert het bestuur van CJVV.

   

 • Contact