• IN MEMORIAM - WILLEM VAN LOVEREN

  • Op 20 november 2023 overleed Willem van Loveren. Willem is 76 jaar geworden. Willem is herdacht en begraven afgelopen zaterdag op Rusthof.

    Willem is vooral muzikant geweest. Lid van onze zustervereniging Juliana. Willem heeft als muzikant en als vrijwilliger veel voor deze club betekend. Zijn tweede passie was voetbal. Vele jaren bezocht hij als trouw supporter van CJVV de wedstrijden van ons eerste. Jeugdleider was hij in de tijd dat zijn zoon bij ons voetbalde Tot hij niet meer kon beleefde hij plezier op ons sportpark. Willem is een pur sang verenigingsmens. Samen met anderen  goede en slechte tijden delen met een optimistische blik. Willem is herdacht door zijn geliefden en zijn vrienden van de muziek en het voetbal. Willem staat voor dat wat een vereniging is en wil zijn. Hij ging daar in voor. Willem heeft aan het begrip samen alle betekenis gegeven.
    Tamboer linksvoor. Door de bloemweg naar de stad. De voeten in de V stand. Losjes bewegen zijn vingers de stokken op het strakke vel van de trommel. Willem is tamboer in de muziek. Gevoelig voor ritme, van harmoniegeluiden.
    In gedachten zijn we bij zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Dankjewel Willem voor zoveel samen.

    Peter Coenen