Clubspelregels - CJVV

Sponsors

Clubspelregels

Onderstaand worden achtereenvolgens de volgende clubspelregels gegeven;

 • Clubspelregels voor alle leden
 • Aanvullende clubspelregels voor ouders
 • Aanvullende clubspelregels voor trainers en leiders

Clubspelregels voor alle leden

Naast het convenant 'Samen voetballen in Amersfoort' kennen we onze eigen clubspelregels. We verwachten van onze leden dat ze zich bij CJVV, maar zeker ook bij andere verenigingen, op een fatsoenlijke wijze gedragen. Uitgangspunt bij de spelregels is dat voetbal een teamsport is. Spelers dienen zich dus bewust te zijn van hun verantwoordelijkheden ten opzichte van hun medespelers. Verder willen wij dat iedereen zich veilig voelt bij CJVV. Onderstaande clubspelregels zijn daarom dan ook van groot belang.

 • Accepteer beslissingen van scheidsrechter, grensrechter en trainer/leider.
 • Spelers zijn verplicht tijdens wedstrijden de juiste clubkleding te dragen.
 • Roken in sportkleding en/of in de kleedkamers, drugsgebruik, vandalisme, overmatig drankgebruik, seksuele intimidatie, vloeken en ander gedrag dat individuen kan schaden, zijn verboden. Alcoholgebruik onder de 18 jaar is verboden.
 • Na de trainingen en na thuis- en uitwedstrijden ruim je de gebruikte spullen weer op en laat je de kleedkamer opgeruimd en aangeveegd achter.
 • Discriminatie naar afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging of seksuele voorkeuren is verboden.
 • De voertaal tijdens wedstrijden en trainingen is Nederlands.

Aanvullende clubspelregels voor ouders

Ouders zijn verplicht in het belang van hun kind een bijdrage te leveren aan de organisatie van de voetbalactiviteiten, zoals rijden van spelers naar uitwedstrijden, het assisteren bij wedstrijden, trainingen of andere activiteiten, het desgevraagd optreden als elftalleider of scheidsrechter, enz. Indien ouders desondanks bij herhaling niet ingaan op een verzoek van CJVV kaderleden om medewerking, kan dat er uiteindelijk toe leiden dat hun zoon of dochter als lid geroyeerd moet worden. Ouders die deze verwachting niet waar kunnen maken, wordt daarom geadviseerd niet voor CJVV te kiezen.

Verder wordt van ouders verwacht:

 • Dat zij zich informeren over de tijden waarop hun zoon of dochter moet spelen of trainen zodat deze tijdig aanwezig zal zijn.
 • Dat zij tijdig doorgeven indien hun zoon of dochter niet kan spelen.
 • Dat zij, omdat anders de rest van het team wordt gedupeerd, alleen als het echt nodig is hun zoon of dochter voorrang laten geven aan andere activiteiten dan het voetbal.
 • Dat zij hun belangstelling tonen door zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de wedstrijden.
 • Dat zij hun kind en zijn/haar medespelers op een positieve manier aanmoedigen.
 • Dat zij het coachen en geven van tactische aanwijzingen overlaten aan de trainer en leider.
 • Dat zij zich niet bemoeien met de beslissingen van de scheidsrechter; ook hij/zij mag – net als de spelers – fouten maken.
 • Dat zij achter de afrastering plaats nemen en zich niet op het speelveld begeven.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!