Algemene informatie - CJVV

Sponsors

Algemene informatie

Senioren

Algemeen

De seniorenafdeling is bij CJVV in twee subafdeling; selectievoetbal (elftallen 1, 2 en Jong CJVV) en niet-selectievoetbal (de elftallen vanaf het 3e). Verder kennen we recreanten en het 45+-voetbal. Het selectievoetbal valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid voetbalzaken Jurriaan Kok. Het niet-selectievoetbal valt onder de verantwoordelijkheid van de coördinator senioren niet selectie Arnoud Hospes, zie de pagina senioren niet selectie, klik hier.

De KNVB hanteert een tweedeling; zij het een andere dan CJVV. De KNVB onderscheidt een A- en een B-categorie. Onder de A-categorie vallen alle klassen met eerste elftallen en de klassen met lagere elftallen vanaf de reservehoofdklasse t/m de reserve derde klasse; d.w.z. CJVV 1 t/m 4. Onder de B-categorie vallen de reserve vierde, vijfde en zesde klasse; d.w.z. vanaf CJVV 5. Voor de A-categorie gelden alle KNVB reglementen volledig.

Voor de B-categorie worden de volgende soepeler regels gehanteerd:

  • per wedstrijd mogen maximaal vijf spelers doorlopend worden gewisseld;
  • elftallen kunnen via de wedstrijdsecretaris (wedstrijdsecretaris@cjvv.nl) in de periode 1 oktober tot 1 april twee ‘baaldagen’ opnemen;
  • daarnaast is het toegestaan via de wedstrijdsecretaris in overleg met de tegenstander een vastgestelde wedstrijd naar een andere datum te verplaatsen;
  • indien twee of meer elftallen gelijk eindigen, is het doelsaldo bepalend voor kampioenschap of degradatie; alleen bij gelijk doelsaldo volgt een beslissingswedstrijd;
  • spelers uit de A- of B-categorie kunnen zich gedurende het seizoen laten overschrijven naar een andere vereniging mits ze daar in een elftal van de B-categorie gaan spelen.

Bij afgelastingen maakt de KNVB ook onderscheid in A- en B-categorie. Dat kan betekenen dat bijv. alle wedstrijden in de B-categorie zijn afgelast, terwijl die in de A-categorie doorgaan.

Trainingen

In principe gaan de trainingen altijd door. Bij extreme weersomstandigheden kunnen de trainers besluiten de training af te gelasten en/of een alternatief programma te doen.

Teamindeling

De samenstelling van de selectieteams gebeurt door de trainers. De samenstelling van de niet-selectieteams door de coördinator niet selectieteams senioren in overleg met de leiders. Als iemand vragen heeft naar aanleiding van de indeling of ten onrechte wel of juist niet is ingedeeld, kan hij terecht:

  • voor de  A selectie bij hoofdtrainer Sijtze Wobbes
  • voor de  B selectie bij trainer Ab Talen
  • voor de teams vanaf het 3e bij de coördinator niet selectieteams senioren Arnoud Hospes (06-25221921).


Spelers kunnen om verschillende redenen (nog) niet zijn ingedeeld, zoals: langdurige blessures; al lange tijd niet meer verschenen zonder zich af te melden; contributie niet betaald; geen overschrijving gekregen; enz. Wanneer zij nog/weer willen voetballen, zullen ze zich eerst bij het bestuurslid voetbalzaken Jurriaan Kok moeten melden. Willen ze niet (weer) gaan voetballen, dan dienen zij zich als (spelend) lid af te melden bij de ledenadministratie (ledenadministratie@cjvv.nl). Zolang ze zich niet afgemeld hebben, blijven ze als spelend lid geregistreerd met alle daar bij horen doorlopende (contributie) verplichtingen.

Recreanten en 45+-voetbal

Er blijkt een steeds grotere behoefte van met name oudere spelers om samen een balletje te trappen zonder competitieverplichtingen. CJVV speelt op twee manieren in op deze behoefte. Recreanten kunnen op woensdagavond onderling een partijtje voetbal spelen. Daarnaast is er het 45+-voetbal. Op vier tot zes vrijdagavonden aan het begin (september/oktober) en aan het einde (april/mei) van het seizoen spelen teams van 7 spelers op een half veld doorgaans vier wedstrijden van 20 minuten bij een vereniging in de buurt.

Voor leden die overwegen te stoppen met competitievoetbal een mooie manier om de voetbalcarrière op een gezellige en ontspannen manier af te bouwen. Voor de mensen die altijd al graag wilden voetballen, maar op zaterdag geen tijd hebben en/of niet de verplichting willen van een teamsport, een mooie mogelijkheid om toch in die behoefte te voorzien en de conditie op peil te houden. Mensen die op (één van) beide manieren de voetbalsport willen (blijven) beoefenen, dienen zich bij de ledenadministratie (ledenadministratie@cjvv.nl) als niet-spelend lid van CJVV in te schrijven.

Voor inlichtingen over het 45+ voetbal bij Arnoud van Ooijen (034-3513953).

Scheidsrechters

In principe zorgt de scheidsrechterscoördinator voor een scheidsrechter bij thuiswedstrijden (tenzij de KNVB een scheidsrechter aanstelt) op voorwaarde dat teams scheidsrechters beschikbaar stellen om andere wedstrijden te fluiten. Doen zij dit niet of slaagt de scheidsrechterscoördinator er niet in een scheidsrechter te vinden, dan dienen seniorenelftallen zelf voor een scheidsrechter te zorgen. Deze moet lid zijn van CJVV of de KNVB en minstens 16 jaar oud. Slagen zij hier niet in, dan zijn de consequenties (eventuele boetes en puntenaftrek) van het niet oorgaan van de wedstrijd voor rekening van het elftal. In de elftallen zou de bereidheid om als scheidsrechter op te treden, gestimuleerd kunnen worden door elke fluitbeurt als een wisselbeurt te tellen. Dat is echter een zaak van de elftallen zelf. Clubscheidsrechters hoeven geen scheidsrechtersdiploma te hebben. Indien gewenst kan op kosten van CJVV een scheidsrechterscursus gevolgd worden.

Indien een KNVB scheidsrechter is aangesteld, maar deze meldt zich af of komt niet opdagen, dan dient het thuisspelende elftal vanaf de reserve tweede klasse of lager (dus vanaf CJVV 3 en lager) voor een scheidsrechter te zorgen. De tegenstander is verplicht de aangewezen scheidrechter te aanvaarden.

Uiterlijk donderdagavond wordt in het wedstrijdprogramma op de website bekend gemaakt voor welke wedstrijden wel en geen scheidsrechter beschikbaar is.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!