Aanmelden bij CJVV - CJVV

Sponsors

Aanmelden bij CJVV

Aanmelden als lid is alleen mogelijk door middel van een on-line inschrijfformulier (zie de link naar het aanmeldformulier onderaan de pagina).

Als je liever eerst een proeftraining wilt doen, schrijf je dan ook gewoon in en vermeld dat bij de opmerkingen.

Speelde u de afgelopen 3 jaren bij een andere vereniging, dan is tevens overschrijving door de KNVB nodig. Dit gaat tegenwoordig helemaal automatisch, simpelweg door u af te melden bij de oude vereniging en aan te melden bij CJVV. Indien uw oude vereniging geen bezwaar maakt wordt de overschrijving door de KNVB direct uitgevoerd.

Na inschrijving wordt bezien of er nog plaats is in een team. Zo nee, dan wordt u op de wachtlijst geplaatst. Zo ja, dan volgt aanmelding bij de KNVB. Na acceptatie door de KNVB (dit kan enige weken duren) wordt u ingedeeld in een team.

Omdat de capaciteit van de accommodatie beperkt is, kunnen voor bepaalde leeftijdscategorieën wachtlijsten worden gehanteerd. In dat geval kunnen nieuwe spelers niet direct in een team worden ingedeeld, maar dienen ze te wachten totdat er ruimte komt in een bestaand team of totdat er voldoende spelers zijn om een nieuw team te vormen en er tevens een trainer en begeleider(s) voor dat team zijn gevonden.

Seniorenspelers kunnen al voordat ze in een elftal zijn ingedeeld, meetrainen. Zij kunnen zich daarvoor aansluiten bij de trainingen van de lagere senioren-teams of de recreanten. Omdat bij de jeugd per team wordt getraind, kunnen jeugdspelers pas meetrainen nadat ze in een team zijn ingedeeld.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering in de najaarsvergadering. Deze bedraagt voor het hele seizoen 2023/2024 incl. vrijwilligersborg:

                               23-24                    Geb.jaar

Senioren             322,33

Junioren              228,79                2005-2010

Pupillen               200,87                2011-2016

Kabouters          144,67                 2017 en later

35+ en 40+           83,00

Niet-spelend       83,00

 

Informatie over de vrijwilligersborg vindt u hier. In de contributie is de door CJVV aan de KNVB af te dragen bondscontributie inbegrepen.

Indien de hoogte van de contributie een belemmering vormt om te gaan sporten, kunt u een beroep doen op het Jeugdsportfonds (www.jeugdsportfonds.nl) of de Stichting Leergeld (www.leergeldamersfoort.nl).
 

De contributie kan per jaar of desgewenst gespreid worden geïnd. Hiervoor maakt CJVV gebruik van de professionele organisatie NIKKI-online. Meer hierover kun je vinden op de pagina "Ledenadministratie -> Contributie inning". Of klik hier.

Bij te late betaling worden administratiekosten berekend. Indien na aanmaning nog steeds niet wordt betaald, volgt schorsing totdat de betaling is ontvangen. Blijft betaling achterwege dan wordt het innen van de contributie uit handen gegeven aan een incassobureau. Wordt ook dan nog niet betaald, dan wordt de betreffende speler uitgeschreven als lid en komt hij/zij op een zwarte lijst die aan de KNVB wordt doorgegeven. Deze lijst wordt bij overschrijving naar een andere vereniging geraadpleegd. Overschrijving is dan alleen mogelijk als alsnog aan de financiële verplichtingen wordt voldaan.

logo.jpg 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!