Vertrouwenscontactpersonen - CJVV

Sponsors

Vertrouwenscontactpersonen

Het bestuur van voetbalvereniging CJVV heeft Romkje Bosma en Dik van Leeuwen bereid gevonden de functie van vertrouwenscontactpersoon te vervullen voor haar leden, ouders, vrijwilligers en medewerkers.

rompkje.jpg Dik.jpg
Romkje Bosma Dik van Leeuwen

De vertrouwenscontactpersoon is eerste aanspreekpunt en begeleider voor slachtoffers van ongewenst gedrag, mits dit gedrag zich binnen de context van het verenigingsleven afspeelt, heeft afgespeeld of daaruit voortvloeit.

Onder ongewenst gedrag kunnen worden verstaan: bedreiging, discriminatie en seksuele intimidatie.
Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij situaties van seksuele intimidatie binnen een vereniging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Voortdurende opmerkingen met een seksueel karakter;
  • Ongewenste aanrakingen
  • Aanranding;
  • Verkrachting;
  • Seksueel misbruik.

Wanneer iemand dit overkomt, blijft diegene vaak achter met veel vragen en emoties. Een vertrouwenscontactpersoon kan dan helpen door te luisteren. Contact opnemen kan anoniem en informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Discriminatie, pesten en verbale intimidatie

Grensoverschrijdend gedrag heeft niet altijd een seksueel karakter. Ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst gedrag worden ervaren. 
Daarnaast gaan mensen die zich schuldig maken aan discriminatie een duidelijke grens over. Ook voor deze vormen van gedrag is geen plek op de voetbalvelden.

Een lid, ouder, vrijwilliger of werknemer van de vereniging wijst een melder van ongewenst gedrag op de mogelijkheid de vertrouwenscontactpersoon in te schakelen. 
Alle leden, ouders, vrijwilligers of werknemers hebben de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan het scheppen van een veilig klimaat, dus ook voorkomen van ongewenst gedrag.

Een traject met een vertrouwenscontactpersoon ziet er als volgt uit:

  • De vertrouwenscontactpersoon probeert er samen met een melder achter te komen wat diegene graag zou willen zien gebeuren.
  • Vanuit een melding informeert de vertrouwenscontactpersoon over mogelijke vervolgstappen.
  • Daarnaast verzorgt de vertrouwenscontactpersoon de procesbegeleiding en adviseert het bestuur van CJVV.
  • Een vertrouwenscontactpersoon kan een melder ook koppelen aan een vertrouwenspersoon. Het verschil tussen deze twee rollen is dat een vertrouwenscontactpersoon alleen de beginfase van een traject verzorgt. Wil jij graag tijdens het hele proces iemand aan je zijde hebben die je begeleidt en waarbij je kan leunen op kennis van zaken, vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid? Dan kan een vertrouwenspersoon voor de lange termijn deze rol op zich nemen.

Romkje Bosma en Dik van Leeuwen zijn voor bovengenoemde zaken te bereiken via vertrouwenscontactpersoon@cjvv.nl

CJVV heeft een cultuurkaart waarin staat wat we in de club belangrijk vinden.

Contactmogelijkheden:

Wanneer je (anoniem) melding wil maken van seksuele intimidatie buiten de club
Vertrouwenscontactpersoon KNVB
vcp@knvb.nl / 06 57 11 45 63

Wanneer je buiten de club melding wil maken van agressie, discriminatie of machtsmisbruik:

Meldpunt Klachten/Wanordelijkheden | KNVB

Wanneer je buiten de KNVB (anoniem) melding wil maken van grensoverschrijdend gedrag of wanneer je beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag
Centrum Veilige Sport
centrumveiligesport@nocnsf.nl / 0900 202 55 90

Wanneer je in contact wil komen met lotgenoten:
Sporters helpen Sporters
info@destilteverbroken.nl

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!