Verklaring omtrent gedrag (VOG) ook bij CJVV - CJVV

Sponsors

Verklaring omtrent gedrag (VOG) ook bij CJVV

2 november 2012 8:30


Bij CJVV vinden wij het belangrijk dat leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Één van de maatregelen die ter preventie genomen kunnen worden is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan trainers en leiders van jeugdteams. Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen. CJVV neemt de veiligheid van haar leden serieus. Het bestuur heeft daarom besloten vanaf nu van alle reeds in functie zijnde en in de toekomst van alle nieuw aan te stellen trainers en leiders die in aanraking komen met minderjarigen, een VOG te verlangen.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team leiden bij een sportvereniging.

 

Waarom vraagt CJVV een VOG van mij?

Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Steeds meer sportverenigingen vragen daarom net als CJVV een VOG van hun vrijwilligers en betaalde krachten, die voor hun functie werken met minderjarigen. Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sportvereniging kan uitoefenen. De VOG is dus een maatregel die de kans op seksuele intimidatie verkleint. Wanneer u wordt gevraagd om een VOG te overhandigen, dan is dit een teken dat uw vereniging de veiligheid van haar leden serieus neemt.

 

Gratis VOG voor vrijwilligers in de sport!

Het aanvragen van een VOG kost geld. Maar voor vrijwilligers in de sport, die werken met minderjarigen, is er nu goed nieuws! Dankzij de subsidiemaatregel van het ministerie van Veiligheid en Justitie kunnen zij in 2012 de kosten van hun VOG vergoed krijgen! Wel dient de aanvrager de kosten eerst zelf voor te schieten. Bij inlevering van de VOG zullen de kosten door CJVV worden terug betaald. De vereniging declareert de kosten vervolgens bij NOC*NSF.

                         

Hoe moet een VOG worden aangevraagd?

Een VOG kan digitaal worden aangevraagd (een elektronische VOG) of in persoon bij de gemeente. Het voordeel van de elektronische VOG is dat het tijd bespaart en dat de kosten lager zijn. Verderop vindt u de links naar twee handleidingen met uitleg over het aanvragen (en declareren) van een VOG.

 

Wie vraagt de VOG aan?

CJVV zal alle leiders en trainers van jeugdteams een mail sturen met het verzoek mee te werken en aan te geven op welke wijze (elektronisch of in persoon) zij een VOG willen aanvragen. CJVV start vervolgens het aanvraagproces door het eerste deel van het VOG-aanvraagformulier in te vullen. Vervolgens overhandigt ze het (deels) ingevulde aanvraagformulier aan de aanvrager (bij een elektronische VOG gebeurt dit automatisch per e-mail). Daarna kan de aanvraag voor de VOG door de aanvrager zelf worden afgemaakt en worden ingediend.

 

Wat heb ik nodig voor een VOG-aanvraag?

Om een elektronische VOG aan te vragen moet men in het bezit zijn van DigiD. Een DigiD is een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen op websites van de overheid om zaken te regelen.

 

Wie bepaalt of ik mijn VOG krijg?

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt of er geen strafbare feiten op naam van de aanvrager van de VOG staan. Als er sprake is van strafbare feiten, dan beoordeelt het COVOG of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Is er geen reden om aan te nemen dat uw verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend. Meer informatie over het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de COVOG vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 

Op welke punten wordt gescreend?

CJVV geeft op het VOG-aanvraagformulier aan voor welke functie de VOG wordt aangevraagd en op welke functieaspecten uw verleden wordt getoetst (het zogenoemde screeningsprofiel). De vereniging heeft hiervoor de keuze uit acht functieaspecten. Meer informatie over het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de COVOG vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 

Meer informatie

Onderstaande links verwijzen naar de handleidingen voor aanvraag van een digitale dan wel schriftelijke  VOG.

- Handleiding vrijwilliger – aanvraag- en declaratieproces elektronische VOG

- Handleiding vrijwilliger – aanvraag- en declaratieproces VOG via de gemeente

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!