Sponsors

Laat van je horen! Ambities 2021-2022 e.v.

25 mei 2021 11:30


Denk mee met de ambities van CJVV! Als club staan we ergens voor en willen we het beste uit de club halen. Jij, als lid, hebt hier vast ook ideeën over. Lees ons verhaal en vul aan wat jij vind missen. Je kan je reactie geven per mail (secretaris@cjvv.nl) en uiteraard naar de Algemene Leden Vergaderingen (ALV) komen waar er verder wordt nagedacht en doorgesproken hoe we als club fungeren. We hopen in juli nog een extra bijeenkomst te hebben. Het is nog onduidelijk of dit door kan gaan. Later hier meer over. De ALV '21-‘22 is gepland voor a.s. september. Dit is het moment om mee te denken met je club. Lees onderstaand verhaal; en denk mee!

"CJVV, al meer dan 100 jaar, maar nog steeds fit en in beweging! Bezige bijen. Het verhaal van honingraat van CJVV gaat over de vereniging en haar ambities voor het volgende seizoen en de vele jaren die daar op volgen.

Onderstaand lees je de richting en de ambities zoals die het bestuur die voor de komende jaren heeft geformuleerd. We brengen dit verhaal nu uit zodat we jouw eventuele inbreng kunnen meenemen in het op te stellen van Jaarplan 2021 – 2022. Waar bestaat het ambitie verhaal van CJVV uit?

 

 

Afbeelding1.jpg

In 100 jaar CJVV is er veel verandert, en er blijft ook de komende jaren ook veel veranderen. De organisatie van de club  willen we tegen het licht houden i.v.m. allerlei initiatieven op het gebied verhuur, vastgoed en projecten. En past bijvoorbeeld het ‘Evangelie van Jezus Christus als richtsnoer voor het handelen van de leden’ nog wel als eerste doelstelling bij de vereniging? We kijken daarom dit seizoen nog naar doelen, statuten, reglementen de organisatie van CJVV en doen daar in het komende jaarplan voorstellen voor aanscherpingen. Het jaarplan 2021 - 2022 publiceren we voor de zomer. In de ALV van september willen we de voorgestelde wijzigingen in doelen, statuten etc. door jullie laten bekrachtigen. Belangrijk om hier bij aanwezig te zijn zodat jouw stem telt.

 

Afbeelding2.jpg

Het fundament van de vereniging is de leden en haar personeel. Veel leden leveren hun bijdragen aan de club. Maar we zien dat het nog beter kan. Gezamenlijk successen vieren, meer en beter evalueren en een bredere betrokkenheid. Daarnaast streven we erna om diversiteit van de leden terug te zien in alle geledingen van de club. We werken een aangescherpt ‘Vrijwilligers en personeelsbeleidsplan’ uit, wat voor het seizoen 2021 – 2022 tot een aantal concrete acties moet gaan leiden.

   
Afbeelding3.jpg

CJVV is financieel gezond. Desondanks zien we dat we bijvoorbeeld op sponsoringgebied de afgelopen jaren kansen hebben laten liggen. Verder organiseren / faciliteren we als vereniging ook allerlei maatschappelijk (goede doelen) trajecten, die soms ook , hoe bijzonder ook, baten op leveren voor de clubkas. Dit soort zaken willen we transparanter  presenteren, zodat jullie daar goed over mee kunnen praten in bijv. de ALV.

   
Afbeelding4.jpg

We beschikken over een mooi voetbalcomplex, maar ook op dit gebied is er beweging. Er zijn plannen om de keuken, hal en de toiletgroep in de kantine te verbeteren. Daarnaast moeten de vlaggenmasten vernieuwd worden. Als veld 3 ook verlichting krijgt kunnen we in de donkere maanden nog beter gebruik kunnen maken van ons complex. Tenslotte is CJVV in gesprek met de gemeente over een sporthal in de sportstrook.

 

 

Afbeelding5.jpg

Op voetbalgebied zijn er een aantal concrete doelstellingen geformuleerd:

1. De start en ontwikkeling van “Onder 23” met de daarbij horende organisatie.

2. Uitwerking verbeterpunten n.a.v. evaluatie Technisch plan.

3. Trainers stimuleren opleidingen te volgen.

4. Leden commissie Voetbalzaken versterken, toegespitst op dames en meisjes à Kwaliteit trainers dames en meiden verbeteren.

5. Gehele kledinglijn van CJVV vernieuwen voor alle groepen + Personele bezetting op kleding- en materiaalbeheer vinden.

Gelieerd aan het voetbal streven we ook naar meer scheidsrechters en beter opleiding. En we willen de EHBO en BHV op zaterdagen beter gaan organiseren.

 

 

Afbeelding6.jpg

Qua communicatie zijn de ambities voor al gericht op versterken van betrokkenheid tussen alle CJVV-leden d.m.v. heldere berichtgeving, veel beeldmateriaal op socials en site en een goeie informatievoorziening. Met betrekking tot de interne Informatiepositie gaat het om het beter borgen informatie binnen de vereniging, door gezamenlijk beheren van informatie / bestanden in een cloudapplicatie m.b.v. een goed beheerde autorisatiestructuur.

 

 

Afbeelding7.jpg

CJVV is meer dan voetbal. We zijn een vereniging die open staat voor iedereen in de maatschappij. Daarom geven we bijvoorbeeld ook het G-voetbal prioriteit ondanks het de afgelopen jaren bleek dat een hele puzzel was om elftallen op de been te krijgen met goede begeleiding. En we organiseren ook projecten voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Bovenal doen we het vooral samen en dat ‘samen’ willen we ook vieren. Het jubileum jaar viel qua vieren grotendeels in het water, maar als het even kan willen we snel een feestje bouwen ‘Op CJVV’ … en dat nog vele jaren blijven doen."

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!