Sponsors

Contributie in tijden van corona

6 januari 2021 14:45


In april ‘20 heeft het CJVV bestuur naar de leden het volgende gecommuniceerd: “CJVV zal voor de weken waarin niet wordt gevoetbald, de contributie door laten lopen. We kunnen ons niet anders veroorloven, willen we als vereniging blijven bestaan. We vragen uw begrip hiervoor.”
De meesten van ons hadden gehoopt dat we na de zomer toch zeker wel weer de competitie konden hervatten. En even leek dit ook goed te gaan. Helaas beïnvloedt COVI-19, en de daaruit voortvloeiende maatregelen vanuit de overheid, nog steeds onze dagelijkse gang van zaken. Het ziet er bovendien niet naar uit dat dit op korte termijn gaat veranderen. We kunnen nog steeds niet volledig voetballen als team of wedstrijden spelen in de competitie.

Waarom deze update?
Als bestuur merken we de onvrede over de situatie. Jeugdleden kunnen wél trainen, maar geen wedstrijden spelen, seniorenselectie teams kunnen enkel (met inachtneming van de maatregelen) in kleine groepjes met voldoende afstand trainen en voor de niet selectie senioren teams ligt het voetbal en trainen helemaal stil. We kunnen onze sport op dit moment niet naar behoren uitoefenen. En dat is zuur.

De contributie zal onveranderd blijven
Als bestuur hebben we jullie, onze leden, medegedeeld dat wij de contributie laten doorlopen om het voortbestaan van ons als club te kunnen garanderen. Dit gaat ook niet veranderen. Toch zijn er vragen vanuit leden over de contributie in combinatie met de uitzonderlijke situatie van corona. Het is dè prangende vraag van elke sportvereniging en elk lid: Kunnen leden hun contributie terugvorderen nu er door de coronamaatregelen geen trainingen en wedstrijden zijn?

Wat zijn de afspraken rondom het betalen van de contributie bij CJVV?
Als voetbalclub hebben wij een andere juridische relatie met onze leden dan dat jij bijvoorbeeld hebt met je sportschool. Bij CJVV word je voor een jaar lid en niet per maand of per half jaar. Bij CJVV kan je niet voor een maand of een half jaar betalen. Wanneer je tussendoor stopt, bijv. in verband met een verhuizing of een blessure, zal je toch de contributie voor het hele jaar moeten betalen. Dit is ook buiten corona om de regel.
NIKKI regelt de contributieheffing. Met NIKKI kan jij afspreken dat je in één keer of in termijnen betaald. Echter ben je verplicht het hele contributiebedrag te betalen.

Maar geldt dit ook als er niet gevoetbald wordt?
Het antwoord is ja. Om de simpele reden dat CJVV zonder de contributie inning, of met een eventuele korting op de contributie, niet genoeg inkomsten binnen krijgt om te kunnen blijven bestaan. De kosten van de club blijven doorlopen, ook in corona tijd. Op de jaarrekening is dit in detail terug te vinden.

Kan de KNVB niet helpen?
De KNVB helpt in zekere zin een handje, door de club korting te geven op bepaalde kostenposten. Echter is dit lang niet genoeg om de contributie inning van tafel te vegen. Juist vanuit de KNVB de oproep gedaan aan de clubs om de contributie te blijven innen. Het merendeel van de clubs geven hier gehoor aan.

Er verandert niets aan het innen van de contributie
Voor seizoen 2020-2021 geldt dat er niets wordt veranderd aan het innen van de contributie, ookal ligt het voetballen nu (deels) stil door de coronamaatregelen. Als bestuur beseffen we ons goed dat dit vervelend is. Mensen verliezen mogelijk hun baan of lopen inkomsten mis door de coronamaatregelen. En zo zijn er vast nog vele andere nare situaties waar het bestuur geen zicht op heeft.

Ik kan door de gevolgen van de coronamaatregelen de contributie niet betalen, wat nu?
Mocht het in jouw geval écht niet mogelijk zijn om de contributie op te hoesten voor seizoen 2020-2021 door de coronamaatregelen, neem dan contact op met de penningmeester (Evert Nawijn). Er wordt dan samen gekeken of je aanspraak kan maken op een fonds of een regeling. Let op: dit geldt enkel in uitzonderlijke situaties enkel corona gerelateerd.

Heb je vragen of wil je contact?
Ook voor overige vragen en/of opmerkingen kan je bij ons terecht. Neem contact op over financiële zaken met de penningmeester. Voor overige zaken neem contact op met communicatie.

Bovenal geldt samen zijn we CJVV, in goede én in slechte tijden.


Namens het CJVV Bestuur,


Evert Nawijn (Penningsmeester)
Renske Meints (Communicatie)

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!