Sponsors

RIVM onderzoek van start gegaan

2 november 2016 10:45


Beste bestuurder,

Zoals bekend wordt er komend half jaar door het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nader onderzoek gedaan naar rubbergranulaat in kunstgras. Het RIVM heeft van het Ministerie van Volksgezondheid, Ministerie en Sport de opdracht gekregen dit onderzoek voor het einde van 2016 uit te voeren. De KNVB heeft al eerder aangekondigd onderzoek naar meer zekerheid over de veiligheid van kunstgrasvelden toe te juichen.

Het RIVM is vandaag met het onderzoek gestart. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zojuist aangekondigd. Het RIVM heeft ook de onderzoeksopzet van het rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid bekendgemaakt. Hieronder een uitgebreide toelichting. De resultaten van het onderzoek van het RIVM worden eind 2016 verwacht.
Onderzoeksopzet RIVM
In de studie van het RIVM worden honderd kunstgrasvelden in Nederland onderzocht. Op zes plekken op het veld worden monsters genomen. Per plek wordt minimaal één liter granulaat met een stofzuiger opgezogen en in een glazen fles meegenomen naar het laboratorium. In het lab wordt het rubbergranulaat geanalyseerd. In het onderzoek is er sprake van een zogenaamde aselecte steekproef van verenigingen met kunstgrasvelden, wat inhoudt iedere vereniging met een kunstgrasveld evenveel kans maakt betrokken te worden in het onderzoek. De KNVB heeft de gegevens van de verenigingen met kunstgrasvelden aan het RIVM beschikbaar gesteld. Verenigingen kunnen zich niet aanmelden voor het onderzoek maar worden benaderd door het RIVM.
Het RIVM voert ook een literatuuronderzoek uit naar alle relevante nationale en internationale wetenschappelijke publicaties met betrekking tot rubbergranulaat. De bevindingen worden gecombineerd met het veldonderzoek. Een ander onderdeel van het onderzoek is dat het RIVM met een selectie uit de verkregen monsters in het lab bekijkt in welke mate er stoffen onder bepaalde omstandigheden vrijkomen. Denk hierbij aan huidcontact en/of het inslikken van het granulaat. Voor de te gebruiken methoden en selectie van stoffen is ook gekeken naar de aanpak en resultaten van internationale onderzoeken. Daarnaast is de onderzoeksopzet ter toetsing voorgelegd aan een wetenschappelijke begeleidingscommissie.
SBRcheck.nu
Los van het onderzoek van het RIVM, biedt de autobandenbranche (VACO en RecyBEM) verenigingen die vragen hebben over hun kunstgrasveld een test aan om te kijken wat voor rubbergranulaat er op de velden ligt. Wellicht dat je al contact hebt gehad met deze organisatie. Verenigingen en gemeenten kunnen op een speciale website (www.SBRcheck.nu) zich aanmelden voor een controle of de velden ingestrooid zijn met SBR-rubbergranulaat van voertuigbanden of andere materialen. Deze check staat geheel los van het wetenschappelijke onderzoek van het RIVM.
Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen?
Om leden en verenigingen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen, heeft de KNVB een online dossier rubbergranulaat kunstgras aangemaakt. Via dit dossier hopen wij je eerste vragen te beantwoorden. Mocht je aanvullende vragen hebben, mail dan gerust naar patrick.balemans@knvb.nl
Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is om te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden. De KNVB volgt hierbij het standpunt van het RIVM en ministerie van VWS.
Wij hopen je hiermee geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet, KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
Jan Dirk van der Zee Directeur amateurvoetbal

 

Van de Vereniging Sport en Gemeenten ontving het bestuur onderstaande brief, die deels bovenstaande brief van de KNVB citeert.

 

Onderwerp: RIVM start veldonderzoek naar rubbergranulaat

Geachte wethouder(s) sport (en gezondheid),

Het RIVM start vandaag met de monstername van rubbergranulaat op 100 sportvelden in Nederland. Hiermee wordt een representatief beeld verkregen van de samenstelling van het granulaat. Met deze brief informeren wij u over de opzet van het RIVM-onderzoek en andere onderzoeken die zijn of worden geïnitieerd.

De onderzoeksopzet van RIVM is vorige week tijdens de eerste maatschappelijke klankbordvergadering met verschillende stakeholders uitvoerig besproken. Dit klankbord zal met grote regelmaat bijeenkomen om signalen en vragen die leven in de maatschappij en binnen komen bij deze organisaties, in beeld te brengen en met elkaar te delen. Tijdens de vergadering is door het RIVM nogmaals benadrukt dat er geen reden is te stoppen met sporten op de velden met SBR-rubbergranulaat.

Onderzoek RIVM

Het onderzoek dat RIVM in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert bestaat uit twee delen. Een veldonderzoek en een literatuuronderzoek.

Veldonderzoek samenstelling rubbergranulaat

Om een representatief beeld te krijgen van de samenstelling van het rubbergranulaat in Nederland, onderzoekt het RIVM van 100 velden welke stoffen er in het rubbergranulaat zitten. Op 6 plekken op het veld worden monsters genomen. Per plek wordt minimaal 1 liter granulaat met een stofzuiger opgezogen en in een glazen fles meegenomen naar het laboratorium. In het lab wordt het rubbergranulaat geanalyseerd.

Een ander onderdeel van het onderzoek is dat met een selectie uit de verkregen monsters in het lab wordt gekeken in welke mate er stoffen onder bepaalde omstandigheden vrij kunnen komen. Denk hierbij aan huidcontact of het inslikken van het granulaat. Voor de te gebruiken methoden en selectie van stoffen is ook gekeken naar de aanpak en resultaten van internationale onderzoeken.

Literatuuronderzoek

De afgelopen jaren zijn er in meerdere landen onderzoeken uitgevoerd naar rubbergranulaat. Met literatuuronderzoek brengt het RIVM in kaart wat er nu bekend is over rubbergranulaat op sportvelden en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid. En er wordt een overzicht gemaakt van normen voor rubbergranulaat in de huidige regelgeving. Hiervoor heeft het RIVM onder andere contact met ECHA (European Chemicals Agency) en EPA (Environmental Protection Agency), omdat zij op dit moment ook onderzoek doen naar dit onderwerp. Onderdeel van het literatuur onderzoek is ook kennis verzamelen over blootstellingscenario’s en wat er bekend is over leukemie en lymfeklierkanker in relatie tot rubbergranulaat. Voor dit laatste deel van het onderzoek werkt het RIVM samen met het Internationaal Kanker Centrum Nederland.

De resultaten van het onderzoek moeten eind 2016 beschikbaar zijn. Er moet dan een duidelijk beeld zijn van de belangrijkste chemische stoffen in rubbergranulaat in Nederland en inzicht geven in mogelijke gezondheidseffecten van rubbergranulaat. Het is dus geen volledige risicobeoordeling, dat is in het gestelde tijdsbestek niet mogelijk. Wel geeft het de eerste antwoorden op de vragen die gesteld zijn door het Ministerie van VWS.

 

Onderzoek VACO – RecyBem

In reactie op de ontstane onrust rond het rubbergranulaat hebben de Vereniging Band en Milieu en VACO, de branchevereniging voor de banden- en wielenbranche, de website www.sbrcheck.nu gelanceerd waar gemeenten en sportbesturen hun velden met SBR-granulaat kunnen aanmelden voor bemonstering. Aanmelden voor deze check kan tot 1 december 2016. Via onafhankelijk onderzoek door SGS Intron wordt getest op het gehalte PAK’s in het granulaat. Dit geeft aan veldeigenaren de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun specifieke situatie. Het RIVM is op de hoogte van dit onderzoek en de manier van onderzoek is op elkaar afgestemd. Wilt u als gemeente uw velden laten testen en bent u niet opgenomen in de steekproef van het RIVM, dan kunt u zich aanmelden bij het onderzoek van VACO-RecyBem. Hiermee wordt voorkomen dat er verschillende onderzoeken ontstaat die variëren in kwaliteit en opzet.

Andere onderzoeken

  • ·         ECHA-onderzoek naar rubbergranulaat

Het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) verricht momenteel ook onderzoek naar de samenstelling van rubbergranulaat. Dit op verzoek van de Europese Commissie, vanuit voortdurende aandacht voor PAKs in consumentenproducten en mengsels. De afkorting PAKs staat voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen. PAKs zijn kankerverwekkende stoffen die vrij kunnen komen uit rubbergranulaat, maar bijvoorbeeld ook als je eten laat aanbranden tijdens barbecueën. De resultaten van dit ECHA-onderzoek worden verwacht in februari 2017.

  • ·         RIVM-onderzoek naar rubbertegels

Het RIVM werkt op dit moment ook aan een risicobeoordeling van valdempingstegels die van rubbergranulaat worden gemaakt. Deze tegels worden vaak gebruikt onder kinderspeeltoestellen. De resultaten hiervan komen begin 2017 beschikbaar.

In ons online-dossier Kunstgras en Gezondheid op Sportengemeenten.nl kunt u nadere informatie over deze lopende onderzoeken vinden.

André de Jeu, Directeur

Vereniging Sport en Gemeenten

Postbus 16268, 2500 BG Den Haag; Bezoekadres: Nassaulaan 12, Den Haag

Telefoon:  070 373 80 53

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!