Sponsors

Nieuw sportaanbod voor kwetsbare mensen bij CJVV?

6 april 2016 12:00


CJVV heeft een plan voor een Sportimpuls interventie ingediend. Een plan om bewegen en sporten voor kwetsbare mensen mogelijk te maken. Hiervoor is subsidie aan gevraagd, een z.g. Sportimpuls aanvraag voor een interventie, bij de Rijksoverheid. Later dit jaar moet blijken of de aanvraag wordt gehonoreerd.

Op maandag 4 april was het druk in de oude bestuurskamer of ons sportcomplex. Op het programma stond de ondertekening door partners en Gemeente Amersfoort, van een plan van CJVV om bewegen en sporten voor kwetsbare mensen op ons sportpark mogelijk te maken. Namens de Gemeente Amersfoort waren daar beleidsadviseur Els Speelman en wethouder sport Hans Buijtelaar bij betrokken. Samen met de ondertekende stukken zal het plan nu bij de instantie ZonMw worden ingediend.CJVV neemt het initiatief om bewegen en sporten voor kwetsbare mensen mogelijk te maken. Peter Coenen zegt hierover; “In de eerste plaats is bewegen goed voor een mensen, en al helemaal voor mensen in deze doelgroep. Het past bij de cultuur van onze club om hier wat mee te doen. Niet voor niets waren wij ooit de eersten met bijvoorbeeld G-voetbal en liepen wij voorop als het ging om dames en meisjesvoetbal”. Tegelijk geeft de voorzitter aan dat dit initiatief ook van belang is voor CJVV. “Het is belangrijk dat je als sportvereniging maatschappelijk betrokken bent. Waar je kunt zal je als sportvereniging ook een bijdrage aan de maatschappij moeten leveren. Deze relevantie straalt dan weer af op onze club. En, hoewel dit niet het primaire doel is, zou het ook kunnen dat dit project ons ook nieuwe vrijwilligers gaat opleveren”.

Een nieuw sportaanbod op Sportpark Vermeerkwartier, zal dat aanpassing vergen? “Wij zijn en blijven de voetbalclub die we altijd zijn geweest. Voetbal en ontmoeten blijven centraal staan, en het woord ambitie staat zelfs in onze Cultuurkaart als één van de basiswaarden. Daar verandert helemaal niets aan. Maar er komt wel een activiteit bij”. Het CJVV sportcomplex is al vrijwel elke dag helemaal vol gepland met voetbal. “Klopt, er gebeurt gelukkig heel erg veel bij CJVV. Maar in de middag is er ruimte genoeg. Deze aanvullende sportactiviteiten zullen dan ook op die tijdstippen plaatsvinden”. Daarnaast zal dit nieuwe project ook goed georganiseerd en gecoördineerd moeten worden. Peter zegt hierover; “Daarvoor hebben we nu juist die subsidie aangevraagd. Met die gelden kunnen we een coördinator aanstellen, die een op deze doelgroep toegesneden sportaanbod kan inkopen. Onze CJVV vrijwilligers blijven dus gewoon hun eigen werk doen”.Met de ondertekening is de subsidieaanvraag nu dus een feit. Deze zomer zal er door de instantie ZonMw scherp naar gekeken worden. Omdat er veel meer aanvragen zijn dan er gehonoreerd kunnen worden, moet het plan er echt heel goed uitzien. Daar is dan ook veel tijd en inspanning in gestoken. In september zal bekend worden of onze aanvraag wordt gehonoreerd. Indien dit zo is kunnen we vanaf november voor ten minste 2 jaar dit plan uitvoeren.
De verschillende partners in dit plan zijn;

  • CJVV (hoofdaanvrager)
  • Stichting Life Goals (begeleider)
  • Leger des Heils (werving en selectie deelnemers)
  • Kwintes (werving en selectie deelnemers)
  • GGZ Centraal (werving en selectie deelnemers)
  • SRO (sportaanbod en maatschappelijk sportcoaches)
  • Xportliever (gespecialiseerd sportaanbod)
  • ISIMOO (gespecialiseerd sportaanbod)

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!