Sponsors

Ledenvergadering CJVV unaniem akkoord met nieuwbouwplannen

23 april 2013 8:15


Tijdens een extra algemene ledenvergadering van maandag 22 april 2013 hebben de aanwezigen zich unaniem uitgesproken voor de uitvoer van de maximale variant van de 3 nieuwbouwplannen die door het bestuur werden gepresenteerd. Hiermee kunnen de voorbereidingen voor de bouw binnenkort van start. Als alles optimaal verloopt zou de nieuwbouw eind oktober kunnen worden opgeleverd.

Reeds een aantal jaren probeert het bestuur van CJVV de bestaande accommodatie uit te breiden. Dit is noodzakelijk in verband met de grote stijging van het ledenaantal. Om alle bijna 60 teams elke zaterdag de wei in te krijgen zijn de bestaande kleedruimten eenvoudig niet meer toereikend, wat vaak leidt tot chaotische situaties, als bijvoorbeeld ’s morgens soms wel 4 jeugdteams een kleedkamer moeten delen. Ook door de diversiteit aan sporters, zoals dames teams en G-teams zijn extra ruimten noodzakelijk. Echter, door o.a. de lange vertraging van het bestemmingsplan Beekdal, waar ons sportcomplex deel van uitmaakt, hebben we jaren geduld moeten hebben voordat de plannen echt gemaakt konden worden. Nu zijn alle vergunningen aanwezig en kan de bouw van start.

 
In de meest uitgebreide variant welke door het bestuur is voorgesteld gaat het om een uitbreiding aan twee kanten bestaande uit 5 kleedkamers, 3 vergader-/teambesprekings-/instructieruimten, uitbreiding van de verzorgingsruimte en berg-, werk- en wasruimten. Dit betekent dat er naast het terras en tribune een nieuw gebouw zal worden opgetrokken, in de stijl van het huidige gebouw, maar ongeveer half zo groot. Aan de andere kant zal bij de fietsenstalling een aanbouw worden gerealiseerd waarin op de begane grond verzorgingsruimten en mogelijk krachthonk worden gerealiseerd. Hier is ook meer ruimte voor washok en bergruimten. Daarboven zullen ook vergaderruimten gerealiseerd kunnen worden.

 

Door penningmeester Evert Nawijn werd het financiële plaatje zorgvuldig aan de leden voorgelegd. Er werd inzicht gegeven in de eenmalige investeringskosten voor de uitbreiding en in de jaarlijkse exploitatiekosten hiervan. Daarnaast presenteerde Evert de voorstellen van het bestuur voor de financiering van deze investering- en exploitatiekosten. Hierbij speelden de mogelijkheden tot verhuur van de ruimten, wanneer ze niet voor clubdoeleinden beschikbaar hoeven te zijn, een belangrijke rol. De conclusie van het bestuur is dat de meest uitgebreide variant financieel haalbaar is.

 

Tenslotte stemde de vergadering voor de maximale uitbreiding en het daarvoor beschikbaar stellen van het benodigde budget. Hierdoor zal op zeer korte termijn de opdracht aan de aannemer worden verstrekt.

 

Naast de uitbreiding van het clubgebouw staat ons deze zomer nog een grote operatie te wachten. De SRO start eind juni met de aanleg van 2 nieuwe kunstgrasmatten op de velden 2 en 3. Beide velden voldoen aan de minimale afmetingeisen van de KNVB, waardoor deze velden geschikt zijn voor zowel jeugd- als seniorenvoetbal in alle categorieën. De SRO hoopt eind augustus de nieuwe kunstgrasmatten op te kunnen leveren.

 

Een belangrijke vergadering  voor de club. De aanwezigen toonden zich dankbaar voor het bestuur dat gedurende lange tijd zo volhardend het nieuwbouwproject heeft getrokken. Applaus was er ook voor de bouwcommissie die onder leiding van Peter Coenen een geweldige prestatie heeft geleverd.

 

Voor de presentatie van het hele nieuwbouwplan klik hier

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!